A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara 2011 novemberétől a LEXINFO Nyelvvizsgaközpont (http://www.lsi.hu/nyelvvizsga) Magyarország keleti részén elsőként akkreditált nyelvvizsgahelye lett.

 

A LEXINFO olyan angolul/németül tudó diákok és már dolgozó felnőttek számára készült, akik tanulmányaik, érdeklődési körük, munkájuk alapján az informatikához kapcsolódó információk nagy részéhez idegen nyelven jutnak.

A LEXINFO államilag akkreditált informatikai szaknyelvi vizsga februártól karunkon is letehető angol nyelvből B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinten. A vizsga a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez illesztett, és komplex jellegű, azaz mind a beszélt, mind az írott nyelvi készségeket méri (külön–külön, de együttesen is). Van csak szóbeli, csak írásbeli vizsga, de a kettő együtt is letehető. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgából áll.

A LEXINFO informatikai nyelvvizsgát bármilyen más akkreditált nyelvvizsgával párosítani lehet. Tehát ha valaki már rendelkezik egy pl. Origo szóbeli nyelvvizsgával, mellé letehető az írásbeli informatikai nyelvvizsga ahhoz, hogy komplex, államilag elismert középfokú nyelvvizsgája legyen.

Miért érdemes LEXINFO informatikai nyelvvizsgát tenni?

  • Államilag akkreditált, kétnyelvű nyelvvizsga;
  • Felvételihez, a diploma megszerzéséhez, munkavállaláshoz felhasználható;
  • A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy általa választott szakmai témában előre elkészített PowerPoint-os kiselőadást tart közép- és felsőfokon;

További előnyök:

A számítógépes laborvizsga menete: a feladatok szövege fejhallgatóval, a számítógép előtt ülve hallgatható meg 2, ill. 3 alkalommal, a feladatlap a monitoron jelenik meg, a kitöltéshez csak az egér használatára van szükség;

Az írásbeliben olvasott szöveg értése és szakmai szókincsteszt mellett szótár segítségével végezhető témakifejtés és középfokon angolról magyarra történő fordítás, illetve felsőfokon magyar szakszöveg angol nyelven történő tömörítése szerepel.

Kinek érdemes LEXINFO vizsgát tennie?

  • Informatikát tanuló diákoknak és az informatika területén dolgozó szakembereknek;
  • Minden angolul beszélő, a számítógépet és az Internetet akár csak hobbiszinten használó diáknak és felnőttnek, aki úgy gondolja, hogy könnyebben, szívesebben tud felkészülni egy olyan vizsgára, amely közvetlenül kapcsolódik mindennapi tevékenységeihez.

További információk ezen a honlapon, illetve a http://www.lsi.hu/nyelvvizsga oldalon találhatóak.