Vizsgadíjak

Szint/Típus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

B1

12.900.-

11.900.-

20.900.-

B2

14.900.-

13.900.-

23.900.-

C1

15.900.-

14.900.-

26.900.-


+ 2.000.- Ft regisztrációs díj (Az 1.sz. vizsgahelyen. A regisztrációs díj mértékét a vizsgahely állapítja meg.)


A regisztrációs díj egy adminisztrációs átalánydíj, amelyet minden vizsgajelentkezéskor egyszer kell megfizetni, függetlenül a vizsga szintjétől, ill. típusától. Visszatérítésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a vizsga a vizsgaközpont, ill. a vizsgahely érdekkörében felmerült ok miatt hiúsult meg.

A díj az alábbi tételek közül egyet vagy többet foglal magában:

• a jelentkezések feldolgozása
• a vizsgázók értesítése a vizsgázói kódokról és a vizsgaidőpontokról
• az eredmények elektronikus felületen történő rögzítése
• a vizsgabizonyítvány elkészítésének költsége
• a vizsgabizonyítvány postázásának költsége
• elsőfokú, a vizsgaközpont vezetője általi felülvizsgálat, kérelem esetén


LEXINFO Különeljárási díjak 2011. június 1-től

A díj megnevezése

Díj (Ft)

Határidőn túl benyújtott jelentkezés befogadása

2.500

Igazolás kiadása a nyelvvizsga letételéről

2.500

Határidő után benyújtott prezentáció befogadása (B2 és C1 szinten szóbeli vizsga, illetve komplex vizsga szóbeli részvizsgája)

2.500

A vizsgázónak az írásbeli vizsgáról való 15 percet meghaladó késése esetén új időpont kijelölése a következő vizsgaidőszakra

3.750

Halasztási kérelem elbírálása

3.750

Szóbeli vizsgabizonyítvány kiállíttatása gyorsított eljárás kérelmezése esetén

3.750

Döntést igénylő kérelem elbírálása minden más esetben

3.750

Írásbeli vizsgadolgozat újraértékelése harmadik értékelő által a vizsgázó felülvizsgálati kérelemben benyújtott kérésére a szinteknek megfelel, mindenkori írásbeli vizsgadíj 5%-a feladatonként

B1 595
B2 695
C1 745


A kérelmeket a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A Vizsgaközpont vezetője a kérelmezőt a döntéséről 15 napon belül értesíti. Minden különeljárással kapcsolatos intézkedés csak akkor lép érvénybe, ha az arra vonatkozó díj a Vizsgaközpont számlájára beérkezett.